5. ročník
design
festivalu
v Ostravě
logo

CO DĚLÁME

Meat Design Ostrava je festival plný inspirace, nápadů, užitého umění, architektury a zejména autorské tvorby produktového a interiérového designu. Čtyři dny (21. – 24. 11.2019) plné špičkového designu, inspirace, talentu a setkávání s designéry v industriálních kulisách v srdci Ostravy – v prostorách bývalého Dolu Hlubina a haly GONG v Dolní oblasti Vítkovice. Součástí je doprovodný program: přednášky, workshopy, projekce, zábava pro celou rodinu, animační program a párty s tvůrci.

WHAT IS IT ABOUT

Meat Design Ostrava is a festival bustling with inspiration, ideas, applied art, architecture and, above all, original product and interior design. Four days (November 21–24, 2019) of exclusive design, inspiration, talent and meetings with designers in the industrial heart of Ostrava – the premises of the former Hlubina mine and GONG auditorium in Dolní oblast Vítkovice. The program also includes lectures, workshops, screenings, family entertainment, animation and party with the creators.

Den profesionálů - Meat Design Minikonference – 21.11.2019

Setkání den před startem veřejné části přehlídky pro pozvané a oslovené firmy. Počítáme cca se100 – 150 účastníky. Celodenní program bude zaměřen na networking, propojení firem, designérů, architektů, developerů. Chceme se soustředit na vysvětlení potřeby designu v procesu výroby a jeho co nejefektivnějšího zapojení do procesů firem.

Professionals Day – Meat Design Miniconference – November 21, 2019

A meeting day before the start of the public exhibition intended for the invited and approached companies. We expect roughly 100–150 guests. An all-day program will be focused on networking and connecting companies, designers, architects and developers. We wish to concentrate on the necessity of design during the manufacturing process and its efficient implementation in companies.

Studentská soutěž

V rámci pátého ročníku Meat Design 2019 proběhne mezinárodní soutěž prací student designérských škol. Práce zaměřené na produktový design budou hodnotit zástupci odborné veřejnosti z oblasti designu, zástupci firem Moravskoslezského kraje, které se zaměřují na design výrobků, partneři, zástupci Meat Design. Předseda poroty bude výrazná osobnost z oblasti designu a další místa v pětičlenné odborné porotě bychom mimo jiné rádi nabídli našim významným partnerům.

Student Competition

Meat Design 2019 will include an international competition of works by students from design schools. The entered works focused on the product design will be evaluated by experts in the field of design, representatives of companies of the Moravian-Silesian Region focusing on product design, partners and as well as Meat Design representatives. The chair of the panel will be a prominent personality in the field of design, and we would like to offer the five seats of the expert panel primarily to our important partners.

Parteři / Partners